#virusequences

Coronavirusets framfart har påverkat alla våras liv; allt från att få sina vardagliga rutiner förändrade en kort period till att livet oåterkalleligt förändrat. Hur har covid-19 påverkat dövas liv, hur upplever döva livet i karantän och vilka konsekvenser det fått? Tyst Teater vill nu samla in historier, berättelser och uttryckssätt från hela världen. 

Tyst Teater fångar upp och dokumenterar en pandemi som förändrar världen för alltid och som kommer stå med i historieböckerna – och ger här möjlighet till döva att själva nedteckna sin historia. Med insamlade berättelser från hela världen hoppas Tyst Teater kunna skapa ett performance, en föreställning som visas upp på scen.​

Har du något att berätta? Skicka din video till oss där du berättar din story. Du bestämmer uttryckssätt – det kan vara på teckenspråk, internationella tecken, visual vernacular, poesi eller något annat som passar dig med frågeställningen: hur har covid-19 påverkat ditt liv som döv? Blir din berättelse utvald så utgår ersättning till dig. Ditt bidrag kommer inte att publiceras publikt utan din medgivande. Berätta din historia och var del i ett unikt projekt! Skicka din video till tystteater@riksteatern.se senast 10 juni.

Har du frågor eller vill ha tips på hur du skickar din video? Maila tystteater@riksteatern.se så hjälper vi dig via mail eller bildtelefon/videosamtal.

Varmt välkommen med ditt bidrag!

 


 

The Coronavirus has expansively impacted every area of our lives; all of what supposed to be our daily routines transformed rapidly over the night to something irreversible. How has covid-19 affected the deaf community, how is the deaf people experiencing the life in quarantine and what were the consequences? Tyst Teater aims to collect all of narratives, stories and all kind of expressions all over the world. 

Tyst Teater wants to take this moment and document a pandemic that has permanently changed the world and will be written in the history books- this gives the opportunity to the deaf people recording their own history. While gathering scenarios from every corner of the world, Tyst Teater aims to create a chain of storylines to be performed on the stage.

What is your story? Do you have something to tell? Submit your video to us when you are telling your story. You decide how you want to express yourself – in your national sign language, international sign, visual vernacular, poetry or anything that suits you the best with the question: how have covid-19 affected your life as a deaf person? You will get pay if your story happen to be selected. Your involvement in the process will not be released publicly without your consent. Come and join in this exceptional project by sharing your own history! Send your video to tystteater@riksteatern.se no later than June 10th.

Do you have questions or need tips on how to submit your video? Email tystteater@riksteatern.se and we will happy help you via mail or video call.

Warm welcome!