TYST TEATERS FÖRESTÄLLNINGAR

År 2018 hyllar Tyst Teater den svenska dövrörelsens 150 år, då den äldsta dövförening bildades i Stockholm år 1868, med både tillbakablickar och blickar på framtiden. Vi berättar turkosa sagor för de yngre i den lilla och intima föreställningen Turkos sagobok. För vuxna gör vi en tidsresa i dövhistorien genom en middag för två. Parismiddagen växlar i tid och rum och syftar på de banketterna som anordnades i Paris under 1800-talet. Superhjältar vänder sig till unga vuxna och är en historia om kärlek, identitet, vänskap och superkrafter. Föreställningen bygger på ett visuellt språk, teckenspråk, extrem fysik och komisk tajmning och är en hyllning till superhjälten i oss alla.

Vår 2019 sätter vi upp Hem som bygger på verkliga historier från människor på flykt. Människor som aldrig tilläts lära sig sitt eget språk. Genom föreställningen får vi en inblick i hur det är att vara berövad sitt språk samt uppleva styrkan i att överleva.

Tyst Teaters produktioner 2018-2019
Turkos sagobok (vår 2018)
Parismiddagen (vår 2018)
Superhjältar (höst 2018)
Hem (vår 2019)

Är du arrangör eller vill bli en? Läs mer här. Boka din föreställning på Scenkonstportalen.