TYST TEATERS FÖRESTÄLLNINGAR

År 2017 har vi ett internationellt utblick. Våren 2017 turnerade vi med Här och nuen visuell och interaktiv barnföreställning. Rupesh Tillu, aktuell hos Clowner utan gränser, stod för regi. Sommaren 2017 på Festival Clin d’Oeil hade Bernardas hus premiär, med en internationell ensemble. Bernardas hus åker på nordisk turné höst 2017.

År 2018 hyllar Tyst Teater den svenska dövrörelsens 150 år, då den äldsta dövförening bildades i Stockholm år 1868, med tillbakablickar. Vi berättar turkosa sagor för de minsta i den lilla och intima föreställningen Turkos sagobok. För vuxna gör vi en tidsresa i dövhistorien genom en middag för två. Parismiddagen växlar i tid och rum och syftar på de banketterna som anordnades i Paris under 1800-talet.

Tyst Teaters produktioner 2017 och 2018
HÄR OCH NU (vår 2017)
BERNARDAS HUS (sommar/höst 2017)
TURKOS SAGOBOK (vår 2018)
PARISMIDDAGEN (vår 2018)