Banbrytande scenkonst på teckenspråk

Riksteaterns Tyst Teater är en föregångare i att producera banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk. Ända från starten år 1970 har vi jobbat med ett unikt utbud av scenkonst, seminarier och möten. Tyst Teater är sedan 1977 en del av Riksteatern. Tyst Teater drivs hela tiden av att utmana invanda tänkesätt inom teatern och övrig scenkonst. Vi strävar alltid efter att både tänja på gränserna och samtidigt vara en fast punkt för den teckenspråkiga publiken. Att se Tyst Teaters föreställningar ska vara som att komma hem för vår publik.

Tyst Teaters vision är att skapa den bästa scenkonsten på svenskt teckenspråk, med och av döva och teckenspråkiga konstnärer och kulturarbetare. Vi arbetar också hela tiden med att utveckla våra samarbeten med intresseorganisationer och teaterhus internationellt. Dagens utbud av teckenspråkig scenkonst är förkrossande tunt. Därför är Tyst Teaters roll ovärderlig. Vi kommer fortsätta att använda scenkonsten till att spegla, påverka, beröra och förändra. Idag formar vi morgondagens scenkonst.