Om Riksteaterns Tyst Teater

Riksteaterns Tyst Teater älskar pirr i magen, klump i halsen och scenkonstupplevelser som stannar kvar. Vi tror på kulturens makt och alla människors rätt att uttrycka sig på sitt språk. Därför hyllar vi teckenspråket och dövkulturens oändliga former.

Tyst Teater är en del av Riksteatern (läs mer om Riksteatern här) med över fyrtio års erfarenhet av att producera banbrytande scenkonst på teckenspråk. Vi jobbar med ett unikt utbud av scenkonst, seminarier och workshops för både hörande och döva. Vårt hjärta brinner för allas rätt att uttrycka sina tankar genom kultur. Därför deltar vi aktivt i konstnärliga och politiska diskussioner.

Att vara ett center för dövscenkonst är vårt sätt att möta behoven hos våra artister, medlemmar, publik och samarbetspartners. Genom att öppna våra dörrar och bli en mötesplats för alla som intresserar sig för teckenspråk och kultur hoppas vi kunna hjälpa till att sprida kunskap, erfarenheter och inspiration. Både i Sverige och Världen.

Riksteaterns Tyst Teater har fyra verksamhetsområden

  • Scenkonsten är vårt hjärta. Det bultar för teckenspråket.
  • Unga och utbildning är framtiden. Vi lägger stor vikt vid unga konstnärer och utbildning.
  • Kreativ teknologi underlättar och ger nya former för samverkan och tillgänglighet.
  • Internationella samarbeten för att stärka och utveckla dövscenkonst internationellt.

Välkommen till vårt center för scenkonst på svenskt teckenspråk!