Om Riksteaterns Tyst Teater

Tyst Teater är en föregångare av att producera banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk. Sen år 1970 har vi jobbat med ett unikt utbud av scenkonst, seminarier och workshops. Vi drivs hela tiden av att utmana invanda tänkesätt inom teatern och övrig scenkonst. Sen år 1977 är Tyst Teater en del av Riksteatern (läs mer om Riksteatern här)

Tyst Teater älskar pirr i magen, klump i halsen och scenkonstupplevelser som stannar kvar. Vi tror på kulturens makt och alla människors rätt att uttrycka sig på sitt språk. Därför hyllar vi teckenspråket och dövkulturens oändliga former.

Vi jobbar med ett unikt utbud av scenkonst, seminarier och workshops för både hörande och döva. Vårt hjärta brinner för allas rätt att uttrycka sina tankar genom kultur. Därför deltar vi aktivt i konstnärliga och politiska diskussioner. Vi arbetar oavbrutet för att stärka konstnärliga och kulturella rättigheter för alla, särskilt för barn och ungdomar.

Att vara ett center för dövscenkonst är vårt sätt att möta behoven hos våra artister, medlemmar, publik och samarbetspartners. Genom att öppna våra dörrar och bli en mötesplats för alla som intresserar sig för teckenspråk och kultur hoppas vi kunna hjälpa till att sprida kunskap, erfarenheter och inspiration. Både i Sverige och Världen.

Välkommen till vårt center för scenkonst på svenskt teckenspråk!