Malmö den 18 september 2011

Open Sign Malmö 2011
Foto: Mats Hagnell