Internationellt

En viktig del i vårt nätverksbyggande är kontakterna internationellt. Erfarenheter, inspiration och idéer sprids genom workshops och seminarier. Vi är mycket stolta över att ha vänner runt om i världen att kunna göra samproduktioner med och lära oss av.

Vi vill jobba för fler internationella samarbeten och att välkomna fler gästföreställningar från andra länder till Sverige. Riksteaterns Tyst Teater är medlem i organisationen World Federation of the Deaf, precis som många av våra kollegor och samarbetspartners.

Några senaste nyhetsinlägg om vår internationella arbete:
» Mia Modig hälsar på Deaf West Theatre i Los Angels
» Dawn Jani Birley från Teatteri Totti besöker Tyst Teater
» Kanadensiska To A Flame hos Tyst Teater