Afrika

Ghana
Riksteaterns Tyst Teater på researchresa i Ghana:
Med stöd av Svenska Institutet reste en delegation från Tyst Teater till Ghana mellan 19-26 september. Syftet med resan var att träffa Ghanas Dövas Förbund, besöka dövskolor och utifrån det se om det fanns intresse att göra ett projekt för döva barn och unga i Ghana utifrån Tyst Teaters erfarenheter inom scenkonstområdet. Under veckan som gick mötte vi också National Theatre of Ghana (som Riksteatern gjort en föreställning med som turerat i Sverige nyligen ”African Cinderella”) och Ghanas kulturminister. Det var en fantastiskt upplevelse och mycket positivt för framtiden. GNAD (Ghanas National Association of the Deaf) med deras ungdomsavdelning och även kvinnoavdleningen visade intresse av att vi ska komma 2011 med en föreställning för barn som ska turnera på några av landets dövskolor. De var också intresserade av Open Sign. En av veckans höjdpunkter var ett besök till byn Adamrobe där en stor del av invånarna är döva och har skapat ett helt eget teckenspråk, nästan alla döva och hörande i byn kan teckna det lokala teckenspråket. I byn fanns 4 generationer döva. På skolorna träffade vi både rektor, lärare och ibland eleverna. På Cape Coast dövskola, uppträdde eleverna i traditionell dans och trummor, tecknade poesi och vi höll en enkel workshop med teaterlekar och koncentrationsövningar. I december 2010 ska Tyst Teater och GNAD besluta om ett projekt ska genomföras.

Sydafrika
Under 2007 genomfördes en planeringsresa med stöd av Statens Kulturråd. Om medel beviljas kommer ett större teaterutbildningsprojekt för döva i Sydafrika att genomföras. Medverkande organisationer i Sydafrika f d NDSISA, som numer heter SANDA (South African National Deaf Association ) samt The Market Theatre i Johannesburg.

Uganda
Ett treårigt teaterutbildningsprojekt för döva har genomförts i samarbete med Uganda National Association of the Deaf – UNAD och med stöd av SHIA. Ett första planeringsbesök i Kampala genomfördes 2002. En lokal projektledare antsälldes och tio döva personer från Uganda handplockades för att delta. Projektet startade 2004 med en en tre veckor lång grundläggande utbildning hos Tyst Teater/Riksteatern. Utbildningen fortsatte därefter i Uganda med besök av lärare från Tyst Teater och kulminerade och avslutades med ett månadslångt gästspel i Sverige med den ugandiska föreställningen The Magic Seeds hösten 2005. Därmed avslutades projektet formellt, men Deaf Silent Theatre fortsätter att arbeta hemma i Uganda och gruppen inbjöds att medverka i Dövas Världskongress i Madrid och i Teaterfestivalen för handikappde i Iran 2007.