Vi på Tyst Teater

Vi är många som jobbar med Tyst Teater. Här ser du vilka vi är och vad vi jobbar med. Kontakta gärna oss om du har några frågor om vår verksamhet på e-mail tystteater@riksteatern.se, FaceTime: tystteater@riksteatern.se eller bildtelefon tystteater@ectalk.se.


 

Mindy Drapsa, konstnärlig ledare
mindy.drapsa@riksteatern.se
Skype: mindydrapsa
FaceTime: +46 73-508 66 92
Mette Marqvardsen, skådespelare
mette.marqvardsen@riksteatern.se
Skype: tystteater.mette
FaceTime: +46 70-637 59 12
Amina Ouahid, skådespelare
amina.ouahid@riksteatern.se
FaceTime: +46 73-063 66 43
Ylva Björklund, producent
ylva.bjorklund@riksteatern.se
Skype: tystteater.ylva
FaceTime: +46 70-637 57 66
Elsa Brunemalm, marknadsförare
elsa.brunemalm@riksteatern.se
Skype: tystteater.elsa
FaceTime: +46 70-569 20 42
Laith Fathulla, projektledare 
laith.fathulla@riksteatern.se
FaceTime: +46 73-063 66 38
David Farkas, projektledare 
david.farkas@riksteatern.se
FaceTime: +46 70-637 01 01
Bildtelefon: david@mymmx.se
Hajan Jabar, projektledare
hajan.jabar@riksteatern.se
FaceTime: +46 72-215 86 49
Klara Svensson, vik. teckenspråkstolk
klara.svensson@riksteatern.se
FaceTime: +46 76-048 03 88
Mimmi Ahlén, teckenspråkstolk
Tjänstledig