Vi på Tyst Teater

Vi är många som jobbar med Tyst Teater. Här ser du vilka vi är och vad vi jobbar med. Kontakta gärna oss om du har några frågor om vår verksamhet på e-mail tystteater@riksteatern.se, FaceTime tystteater@riksteatern.se eller bildtelefon tystteater@ectalk.se.

Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare
josette.bushell-mingo@riksteatern.se
Skype: josette.bushell-mingo
Mindy Drapsa, verksamhetsledare
mindy.drapsa@riksteatern.se
Skype: mindydrapsa
Mette Marqvardsen, skådespelare
mette.marqvardsen@riksteatern.se
Skype: tystteater.mette
Amina Ouahid, skådespelare
amina.ouahid@riksteatern.se
Ylva Björklund, producent
ylva.bjorklund@riksteatern.se
Skype: tystteater.ylva
Elsa Brunemalm, kommunikatör
elsa.brunemalm@riksteatern.se
Skype: tystteater.elsa
Mimmi Ahlén, teckenspråkstolk och tolksamordnare
mimmi.ahlen@riksteatern.se
Skype: tystteater.mimmi