Sydamerika

Argentina
Maj 2000 en veckas gästspel i Cordoba på inbjudan av stadens Dövförening. Shakespearian Hit Parade, Mirad – en pojke från Bosnien, Trollkarlen från Oz, Rut.

Vi återvände redan i oktober till La Plata för att spela Shakespearian Hit Parade och Mirad – en pojke från Bosnien i stadens första internationella teaterfestival på teckenspråk.

Brasilien
Medverkan i den 5:e Latinamerikanska kongressen om dövas tvåspråkighet i Porto Alegre 1999. Shakespearian Hit Parade för kongressens tusen deltagare och Mirad – en pojke från Bosnien och Mirad och hans mor som skolföreställningar. Föreläsning av Tom Fjordefalk.

Chile

Tyst Teaters skådespelare Carlos Müller Villanueva har vid två tillfällen genomfört teaterutbildningsprojekt med döva ungdomar.