SCENKONST SOM BERÖR

Tyst Teater pressar och utmanar normen av vad scenkonst bör vara, vilka det berättas för och av vilka. Tyst Teater tror på glädje och sorg, på politiska historier och de stora kärlekshistorierna. Främst tror vi på berättelser från hjärtat. Vår repertoar består av både nyskrivet material och klassiska verk som ska överraska och beröra.

Att producera och förmedla turnerande scenkonstverksamhet på teckenspråk är Tyst Teaters viktigaste uppgift. Tyst Teater spelar för alla överallt, framför allt för döva barn och unga. Vi eftersträvar inte bara en konstform på scen utan även att spränga språkbarriärer genom olika kommunikationsmedel på scenen.

I våra föreställningar ser du svenskt teckenspråk och konstformer som sign mime, visual vernacular och annan gestaltning som är unika för teckenspråksteater. För den icke teckenspråkiga publiken tillgängliggör vi scenkonsten genom bland annat att texta föreställningar, ha röstgestaltning eller andra innovativa lösningar. I första hand är våra föreställningar på teckenspråk av och med teckenspråkiga konstnärliga arbetare.