SCENKONST SOM FÖRÄNDRAR

Tyst Teater tror på kulturens makt att påverka och förändra. Vi vill med scenkonst skapa mötesplatser och tid för eftertanke och inspiration. Vi arbetar aktivt för att stärka konstnärliga och kulturella rättigheter för alla. I vårt uppdrag att producera och utveckla scenkonst på teckenspråk ser vi konstnärlig utbildning som en viktig del.

Med seminarier och workshops vill vi ge både konstnärer och publiken verktyg och mod att våga bryta mönster. Genom att använda oss av kreativ teknologi flyttar vi fram gränserna för vad scenkonst innebär för oss. Med film, animation och andra digitala lösningar på scen skapar vi en förhöjd känsla av närvaro och skapar möjligheter till en ny typ av scenkonst.

Vår verksamhet är världsunik då vi producerar scenkonst på teckenspråk både nationellt och internationellt. Vi jobbar ständigt för fler internationella samarbeten och välkomnar gästföreställningar från andra länder. Vår publik och våra samarbetspartners inspirerar oss att utveckla nya konstformer och förbättra scenkonsten. Gemensamt är vår kärlek till scenkonsten.