OM TYST TEATER

SCENKONST SOM BERÖR
Tyst Teater pressar och utmanar normen av vad scenkonst bör vara, vilka det berättas för och av vilka. Tyst Teater tror på glädje och sorg, på politiska historier och de stora kärlekshistorierna. Främst tror vi på berättelser från hjärtat. Vår repertoar består av både nyskrivet material och klassiska verk som ska överraska och beröra. Att producera och förmedla turnerande scenkonstverksamhet på teckenspråk är Tyst Teaters viktigaste uppgift. Tyst Teater spelar för alla överallt, framför allt för döva barn och unga. Vi eftersträvar inte bara en konstform på scen utan även att spränga språkbarriärer genom olika kommunikationsmedel på scenen.

I våra föreställningar ser du svenskt teckenspråk och konstformer som sign mime, visual vernacular och annan gestaltning som är unika för teckenspråksteater. För den icke teckenspråkiga publiken tillgängliggör vi scenkonsten genom bland annat att texta föreställningar, ha röstgestaltning eller andra innovativa lösningar. I första hand är våra föreställningar på teckenspråk av och med teckenspråkiga konstnärliga arbetare.

Johanna Lindh, Marie Lander och Hajan Jabar i Perfektion (2016)

SCENKONST SOM FÖRÄNDRAR
Tyst Teater tror på kulturens makt att påverka och förändra. Vi vill med scenkonst skapa mötesplatser och tid för eftertanke och inspiration. Vi arbetar aktivt för att stärka konstnärliga och kulturella rättigheter för alla. I vårt uppdrag att producera och utveckla scenkonst på teckenspråk ser vi konstnärlig utbildning som en viktig del. Med seminarier och workshops vill vi ge både konstnärer och publiken verktyg och mod att våga bryta mönster. Genom att använda oss av kreativ teknologi flyttar vi fram gränserna för vad scenkonst innebär för oss. Med film, animation och andra digitala lösningar på scen skapar vi en förhöjd känsla av närvaro och skapar möjligheter till en ny typ av scenkonst.

Sarah Remgren i Jag är Sarah (015)

SCENKONST UTAN GRÄNSER
Vår verksamhet är världsunik då vi producerar scenkonst på teckenspråk både nationellt och internationellt. Vi jobbar ständigt för fler internationella samarbeten och välkomnar gästföreställningar från andra länder. Vår publik och våra samarbetspartners inspirerar oss att utveckla nya konstformer och förbättra scenkonsten. Gemensamt är vår kärlek till scenkonsten. 

Adam Neverland och Mette Marqvardsen i Gråter stora killar? (2016)