Nordamerika

Kanada
The Snow Team på studiebesök på Riksteatern 2009 och återbesök av Josette Bushell-Mingo 2010 i Toronto. The Snow Team består av Rose Jacobson som är konstnärlg ledare för Picasso PRO, Hayley Hudson och Liz Morris som är döva skådespelare/dansare och Paula Bath, amerikansk teckentolk. Dessutom ingår Jovanni Sy, regissör, skådespelare, just nu Playwright in Residence vid the Shaw Festival, Daryl Cloran, konstnärlig ledare för Theatrefront, och Anna Hardwick, skådespelare och producent vid Project Undertow, en independentteater i Toronto.

Mexico
Deltog 2003 som delegater vid Konferensen för Dövas tvåspråkighet i Mexico City och berättade om Tyst Teaters verksamhet.

USA
Vibragera direktsändes från Reaktorhallen på Tekniska högskolan i Stockholm till studenter på Gallaudet University i Washington DC våren 2009.