Jag – den jag är

Augusti 2018 – juni 2020

Projektet Jag – Den jag är fokuserar på att utveckla en konstnärlig metod för nyanlända döva eller döva som varit i Sverige lite längre och hamnat i ofrivilligt utanförskap. Projektet satsar på mångfald genom att skapa trygga ingångar och forma nya sammanhang till scenkonstens värld.

Första steget i projektet var att intervjua 50 nyanlända döva vars berättelserna om deras flykt till Sverige. Det är dessa berättelser som bidragit till manuset för föreställningen Hem som var på turné vår 2019. Berättelserna är sekretessbelagda och numera arkiverade hos Tyst Teater.

Under våren 2019 hölls även workshops där deltagaren via scenkonst på svenskt teckenspråk uttryckte sig om flykten till Sverige. I workshopen designerade de egna kostym utifrån deras scenkonst och som var del av en utställning i samband med turnén av Hem.

Våren 2020 arrangerar projektet bildworkshops med Debbie Z. Rennie som ledare. Läs mer och information om anmälan hittar du här.

Arbetet drivs i nära samarbete med SIMA folkhögskola och Västanviks folkhögskola samt lokala dövföreningar. Arbetssättet ska efter projektets slut integreras i ordinarie verksamheter. Projektet är tvåårigt och finansieras med medel från Arvsfonden.

Projektledare Laith Fathulla
Kontaktuppgifter: laith.fathulla@riksteatern.se