Jag – den jag är

Vi på Tyst Teater har ett nytt arvsfondensprojekt som heter ”Jag – Den jag är”.
Projektet fokuserar på att utveckla en konstnärlig metod för nyanlända döva eller döva som varit i Sverige lite längre och hamnat i ofrivilligt utanförskap och satsar på mångfald genom att skapa trygga ingångar och forma nya sammanhang till scenkonstens värld. Arbetet drivs i närsamarbete med MoGårds folkhögskola och Västanviks folkhögskola samt lokala dövföreningar på fem orter i landet.

Projektledaren som startade sin tjänst hos oss heter Hajan Jabar, är 24 år och är tidigare aktiv volontär för döva människor på flykt.

Vårt första steg i projektet var att intervjua 50 nyanlända döva vars berättelserna om deras flykt till Sverige sparar vi hos oss på Tyst Teater och är sekretessbelagda, första delmålet vi har uppfyllt utifrån projektmålen. Det är dessa berättelser som har bearbetats till manuset till HEM tagit form genom.

I samband med att Hajan åkt runt till olika städer, hittills har vi varit i Stockholm, Malmö och Göteborg, så håller Hajan även en föreläsning om vad som komma skall inom projektet, vi ska exempelvis ha Workshops som börjar snart i höst, där deltagare från samma målgrupp ska få testa på att skapa egna pjäser och via scenkonst på svenskt teckenspråk uttrycka sig om flykten till Sverige. Nästa stad på tur för föreläsning är Örebro. Önskar ni att ha en föreläsning är det bara att kontakta projektledaren.

I workshopen så kommer dem att få möjligheten att designera egna kostym och plocka ut kläder som passar deras karaktärer, dessa kläder kommer att samlas av Hajan för att sen bli en utställning i samband med HEM-föreställningarna som ska gå ut på turné från och med mars 2019.

Vi kommer att uppdatera bloggen månadsvis, eventuellt fler gånger, annars så uppdaterar vi mycket på Tyst Teaters sociala kanaler (Facebook och Instagram), men vill du veta mer djupgående så är du välkommen att följa Jag – Den jag är’s blogg. Tack!

Kontaktuppgifter: hajan.jabar@riksteatern.se