International Sign – Connecting Deaf Performing Arts

September 2019-augusti 2021

Tyst Teater har beviljats ett tvåårigt projekt från Kreativa Europa under namnet ”International Sign – Connecting Deaf Performing Arts”. Det är ett samarbetsprojekt mellan fyra andra teckenspråkiga teaterhus; Teatteri Totti i Finland, Teater Manu i Norge, IVT – International Visual Theatre i Frankrike och Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation (ZFK) i Tyskland.

Projektets syfte är att utvidga teaternätverket ut i Europa, undersöka och utveckla internationella tecken på scenen. Erfarenheterna samlas från både artister och publiken i respektive ländernas teaterföreställningar och målet är att visa upp dem på Festival Clin d’Oeil i Reims, Frankrike 2021.

Projektledare: Laith Fathulla
Kontakt: laith.fathulla@riksteatern.se