TYST TEATER

Tf konstnärlig ledare Mindy Drapsa har reflektioner att dela med er inför valet

TRANSKRIBERING:

Hej, nu närmar vi oss valet.

Jag har reflekterat över förra veckans föreställning ”Gråtende Hender” av Teater Manu som var här i Sverige på turné. Pjäsen handlar om ett viktigt och känsligt ämne, om nazism och förintelsen. Alla blev berörda. Många av oss känner till historien men med ”Gråtende Hender” träffade mitt hjärta extra mycket för att den handlar om dövas egna berättelser. Om vi undersöker vad som är grunden till detta så måste vi gå tillbaka till första världskriget, efter kriget rasade ekonomin, många var arbetslösa, hur löser man det? De ville vända på det och bli perfekta, därför hände det tråkiga händelser.

Jag har funderat… vad betyder perfekt? Är det att jag ska ha det bra? Att bara nära och kära har det bra? Bryr mig inte om människor som är 100 meter ifrån mig då jag inte vet vem dom är. Skiter i deras problem. Är det perfekt? Vi döva är en minoritetsgrupp, hörande är en majoritet och vi måste kämpa för exempelvis rätten till tolk, teckenspråk. Vi måste ständigt informera om hurdana vi är. Förr i tiden i Tyskland ville många döva också vara perfekta, men det visade sig att döva inte passade in i det perfekta. Vad hände med dem? Många döva tvångssteriliserades.

Om vi jämför Sverige med andra länder idag så har vi det faktiskt bra. Vi har skolor, jobb, dövföreningar, vi har varandra så det är ändå ok. Ja, det finns saker att förbättra men är det nödvändigt att sträva efter perfektion? Leder det till framgång eller blir det vårt fall, för att vi inte hör? Istället vill jag att vi alla ska ta hand om varandra.

Ha ett öppet hjärta.

Alla människor har olika bakgrunder, men vi döva behöver vara extra medvetna om att det inte är självklart med skola eller teckenspråk för dem nya döva som nyss kommit till Sverige. Vi har haft turen att ha rätt till skola och kunskap, nu måste vi låta andra få samma. Det finns alltid två sidor av livet, som dag och natt. Kan vi sudda bort natten och vara perfekta som dagsljuset? Nej det går inte, precis som livet. Vi får istället omfamna natten som har sina fina stunder och göra det bästa av situationen.

Josettes sista arbetsdag på Riksteaterns Tyst Teater

Idag är det Josette Bushell-Mingos sista arbetsdag på Riksteaterns Tyst Teater. Här berättar hon resan som konstnärlig ledare under de 13 åren som öppnade världen för henne samt lite om det nya uppdraget på Stockholms konstnärliga högskola.

Video är på både tal och teckenspråk.

Vikarierande teckenspråkstolk sökes

Tyst Teater söker vikarierande teckenspråkstolk till Tyst Teater med tillträde efter överenskommelse. 

Vad innebär tjänsten?

Som teckenspråkstolk arbetar du på enheten Tyst Teater på Riksteatern. Tyst Teater producerar och förmedlar turnerande scenkonstverksamhet på teckenspråk av och med döva samt teckenspråkiga konstnärer och kulturarbetare. Verksamheten inom Tyst Teater bygger på dialog med teckenspråkiga. Tyst Teater har även ett internationellt uppdrag, som ska möjliggöra delaktighet för döva i ett globalt perspektiv.

Enheten Tyst Teater, som är en del av Teateravdelningen, består av 7 medarbetare och du rapporterar till verksamhetsledaren. Som teckenspråkstolk tolkar du i många olika situationer hos Riksteatern, exempelvis vid personliga möten, gruppmöten samt under repetition. Enligt god tolksed tar du ansvar för dina tolkuppdrag såväl inför, under som efter.

Du har även hand om administrativa uppgifter som tolkbokningar i huset, ansökan till arbetsförmedlingen samt kontakt med Tolkcentralen.

Du är en del av Riksteaterns Tyst Teater, vilket innebär att du arbetar i ett bikulturellt och tvåspråkigt arbetslag.

Vad är viktigt för rollen?

Du har en godkänd tolkutbildning av tolk- och översättarinstitutet, eller likvärdig utbildning samt har några års yrkeserfarenhet som teckenspråkstolk. Du har mycket goda kunskaper i svenskt teckenspråk och i svenska språket i såväl skrift som kommunikation. Då vi även arbetar en del på engelska vill vi att du är bekväm med att tala engelska i ditt arbete. Har du erfarenhet att tolka inom scenkonst är det en fördel. Vi ser gärna att du kan internationella tecken eller är öppen för att försöka kommunicera med t.ex. kroppsspråk och gester.

Du är serviceinriktad, vilket märks på att du är öppen, utåtriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse för och vilja att hjälpa andra. Du har integritet och är professionell i din yrkesroll. Du identifierar negativa normer och agerar för att förändra dem. Du är bra på att arbeta självständigt, utan i förväg fastställda rutiner eller vägledning och du styr självständigt ditt arbete vad gäller att prestera resultat och välja arbetsmetod.

Övrigt

Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Hallunda, utanför Stockholm. Det är ett vikariat under ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde sker efter överenskommelse, så snart som möjligt. Visst kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Kontakt
Mindy Drapsa, verksamhetsledare Tyst Teater, mindy.drapsa@riksteatern.se
Kajsa Åsheim, personalspecialist, kajsa.asheim@riksteatern.se

Facklig företrädare
Charly Wassberg Borbos, Teaterförbundet avd 15, charly.wassbergborbos@riksteatern.se

Skicka din ansökan via den här länken: https://riksteatern.mynetworkglobal.com/no/what:job/jobID:223547/

Sista ansökningsdag: 2018-09-10. Varmt välkommen med din ansökan!

Mindy Drapsa blir den nya tillförordnad konstnärlig ledare på Tyst Teater

Som alla vet, Josette Bushell-Mingo kommer att sluta nu på hösten och ska gå på ett spännande uppdrag hos Stockholms Dramatiska Högskola som prefekt. Riksteatern i samråd med Tyst Teater har beslutat att från och med 1 september 2018 tar Mindy Drapsa över rollen som tillförordnad konstnärlig ledare ihop med hennes nuvarande tjänst som verksamhetsledare i 6 månader, dvs. 28 februari 2019. Under denna tid ska Tyst Teater se över den där tjänsten samt göra en översyn av dess verksamhet och arrangörskap.

Jostte Bushell-Mingo slutar på Tyst Teater efter 13 år som konstnärlig ledare

Tyst Teater vill informera att Josette Bushell-Mingo som varit konstnärlig ledare för Tyst Teater sedan 2005 nu tackat ja till tjänsten som prefekt för Stockholms dramatiska högskolans utbildning för skådespeleri och mim. Eftersom det är en tjänst inom högskolan finns det möjlighet för övriga sökande att överklaga beslutet inom tre veckor. Detta innebär att det formella beslutet kommer i början av juli. Hon kommer att börja sin nya tjänst under hösten, samtidigt som hon har ett par uppdrag kvar hos Riksteatern.

Det kommer att bli tomt efter Josette, och vi återkommer längre fram om hur vi praktiskt går tillväga med tjänsten som konstnärlig ledare för Tyst Teater.

Vi gratulerar Josette och önskar henne varmt lycka till! Det är en stor förlust för oss men ännu större vinst för StDh att få tillgång till hennes unika kompetens från oss.

Tyst Teaters Ecke Olsson har gått bort

Tyst Teater har nåtts av beskedet att vår allra första konstnärliga ledare, Ecke Olsson, nyligen gått bort.

Efter teaterkursen på Västanviks Folkhögskola år 1970, där Ecke var kursledare, var han initiativtagare och konstnärlig ledare för Tyst Teater. Ecke Olsson, som i grunden var amatörteaterpedagog, regisserade Tyst Teaters första uppsättningar; Att vara döv i Sverige (1970) och Drakresan (1972). Ecke Olsson blev 78 år.

Vi minns Ecke och sänder all vår värme och kondoleanser till Eckes familj och närmaste.

Ecke Olsson på Tyst Teaters jubileumsmottagning maj 2015.
Ecke Olsson kring år 1970

Projektledare sökes

Vad innebär tjänsten?
Tyst Teater söker nu en projektledare för det tvååriga projektet Jag – den jag är. Som projektledare för projektet Jag – den jag är kommer du att arbeta med att utveckla en konstnärlig metod där nyanlända döva och döva som varit i Sverige lite längre tid arbetar med scenkonst och kreativt skapande. Arbetet syftar till att bryta ofrivillig isolering, forma nya sammanhang och skapa ingångar till att i trygga rum och med teater som hjälp våga börja uttrycka sig och använda svenskt teckenspråk. Utvecklingsarbetet drivs av Tyst Teater i nära samverkan med Mo Gård Folkhögskola och Västanviks Folkhögskola samt lokala dövföreningar på fem orter i landet.

Projektet blandar djupintervjuer med nyanlända döva med kreativa workshops, ofta med utgångspunkt i deltagarnas egna berättelser, och mynnar ut i en teaterföreställning och en utställning. Arbetssättet integreras i ordinarie verksamheter vid Mo Gård Folkhögskola och Västanviks Folkhögskola samt hos Tyst Teater/Riksteatern som även kommer att fortsatt sprida metoden över landet.

Du kommer att vara en del av Tyst Teater, vilket innebär att du arbetar i ett bikulturellt och tvåspråkigt arbetslag.

Vad är viktigt för rollen?
Du har erfarenhet av att leda projekt och har god kunskap om projektledningsmetodik. Du har erfarenhet av att arbeta med nyanlända eller har egen erfarenhet av att vara nyanländ. Du behärskar svenskt teckenspråk flytande och du kan även internationella tecken. Du känner till och har god förståelse för dövföreningarna och har god kännedom om folkrörelser och föreningsliv. Vidare ser vi gärna att du är kreativ.

Du kan arbeta utan i förväg fastställda rutiner eller vägledning och genomför aktiviteter som leder i målets riktning. Du anpassar med lätthet ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar. Du leder och motiverar andra för att effektivt nå gemensamma mål, samt skapar sammanhang och delaktighet.

Övrigt
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Hallunda, utanför Stockholm. Projektet är på två år, heltid under första året och halvtid under andra året. Start den 6 augusti 2018. Visst kvälls- och helgarbete kan förekomma. Resor ingår i tjänsten.

Sista ansökningsdag: 18 juni 2018. Sök här!

Vikarierande marknadsförare/kommunikatör sökes

Tyst Teater söker vikarierande marknadsförare & kommunikatör till Tyst Teater maj 2018 – maj 2019. Sista ansökningsdag 30 april.

Vad innebär tjänsten?
Som marknadsförare och kommunikatör på Riksteaterns Tyst Teater arbetar du med både extern och intern marknadsföring och kommunikation, med syfte att sprida kunskap om teckenspråksperspektivet inom Riksteaterrörelsen. Fokus för rollen är att öka publiksiffrorna genom att värna om befintliga arrangörer och målgrupper samt att nå nya. Utifrån de lokala riksteaterföreningarnas behov och Riksteaterns givna ramar marknadsför och kommunicerar du produktioner, föreställningar och event. Du är ansvarig för Riksteaterns Tyst Teaters hemsida och för att information om verksamheten når ut till våra mål- och intressentgrupper.

Du är en del av Riksteaterns Tyst Teater, vilket innebär att du arbetar i ett bikulturellt och tvåspråkigt arbetslag.

Vad är viktigt för rollen?
Du har en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller motsvarande erfarenhet förvärvat i arbetslivet. Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt som marknadsförare och kommunikatör och att du har kompetens om döva och den teckenspråkiga målgruppen. Du är flytande i svenskt teckenspråk och du är van vid att göra översättningsarbete till och från teckenspråk.

Du är en god skribent och har erfarenhet av att arbeta med webben som verktyg. Du kan göra enklare videoredigeringar och har grundläggande kunskaper i Adobe Photoshop, Indesign och Premiere. Du har dokumenterad erfarenhet av målgruppsarbete och av att skriva copytexter för olika kanaler. Du har även dokumenterad erfarenhet av film- och bildproduktion som en del i marknadsföringsarbete. Det är meriterande om du känner till och har god förståelse för dövföreningarna. Meriterande med erfarenhet av arrangörskap och eller publikarbete. Det är också en fördel om du har erfarenhet av projektledning och av grafisk formgivning.

Du kan uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt samt anpassat till situation och mottagare. Du planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt utifrån vad som är viktigast för organisationen och tar självständigt ansvar för egna arbetsuppgifter

Övrigt
Tjänsten är ett föräldravikariat under perioden 21 maj 2018 – 31 maj 2019. Det är en heltidstjänst med placering i Hallunda, utanför Stockholm. Arbetet innebär en del resor i landet och visst kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Kontakt
Mindy Drapsa, verksamhetsledare Tyst Teater, mindy.drapsa@riksteatern.se
Kajsa Åsheim, personalspecialist, kajsa.asheim@riksteatern.se

Facklig företrädare
Charly Wassberg Borbos, Teaterförbundet avd 15, charly.wassbergborbos@riksteatern.se

Ansök här!

Sista ansökningsdag: 2018-04-30. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi väntar fortfarande på en ursäkt

Det har nu gått över en månad sedan ordförande för regionstyrelsen i Jönköpings län Malin Wengholm liknade dövrörelsen med en sekt. Detta i en diskussion om cochlea-implantat bland döva barn i intresseorganisationen Barnplantornas Facebook-grupp. Riksteatern och Tyst Teater tar avstånd från uttalandet och väntar, som resten av dövrörelsen, på en ursäkt. Vi har även bjudit in Wengholm till Tyst Teaters Parismiddagen där vi hoppas på en fördjupad dialog. Läs hela uttalandet här.

Konstnärlig residens: Laith

Under senhösten 2017 har Tyst Teater haft Laith Foad Fathulla hos oss som en del av konstnärlig residens, med fokus på producentskap och projektledning. Laiths residens var den tredje och sista under hösten. Tack Laith, Amina och Romel för era insatser!