Asien

Indien
Teaterworkshops för döva på inbjudan av teatergruppen Nandikar i Calcutta, juli 2006 hölls av Gunilla Vestin Wallin och Mette Marqvardsen inom ramen för projektet Barnens röst. Barnens röst är ett projekt som drivs av Svensk Teaterunion med ekonomiskt stöd av SIDA.

I maj 2008 var Gunilla Vestin Wallin och Ipek D. Mehlum tillbaka till Nandikar för en fortsättningsworkshop.
» Se bilder

Läs mer om Barnens röst:
» www.teaterunionen.se/barnensrost

Se reportage från Calcutta, maj 2008!
» www.zoom.coip.no

Iran
Tyst Teater medverkade i december 2007 i 3rd International Festival for Disabled persons i Irans huvudstad Teheran. Föreställningen Jianus magiska cirkus visades under den internationella delen av programmet.

Japan
Bag lady inbjöds till Dövas Världskongress i Tokyo år 1991.

Sydkorera
Medverkan i den första Nordiska Kulturfestivalen i Seoul med tio föreställningar av Mest om djur