Tf konstnärlig ledare Mindy Drapsa har reflektioner att dela med er inför valet

TRANSKRIBERING:

Hej, nu närmar vi oss valet.

Jag har reflekterat över förra veckans föreställning ”Gråtende Hender” av Teater Manu som var här i Sverige på turné. Pjäsen handlar om ett viktigt och känsligt ämne, om nazism och förintelsen. Alla blev berörda. Många av oss känner till historien men med ”Gråtende Hender” träffade mitt hjärta extra mycket för att den handlar om dövas egna berättelser. Om vi undersöker vad som är grunden till detta så måste vi gå tillbaka till första världskriget, efter kriget rasade ekonomin, många var arbetslösa, hur löser man det? De ville vända på det och bli perfekta, därför hände det tråkiga händelser.

Jag har funderat… vad betyder perfekt? Är det att jag ska ha det bra? Att bara nära och kära har det bra? Bryr mig inte om människor som är 100 meter ifrån mig då jag inte vet vem dom är. Skiter i deras problem. Är det perfekt? Vi döva är en minoritetsgrupp, hörande är en majoritet och vi måste kämpa för exempelvis rätten till tolk, teckenspråk. Vi måste ständigt informera om hurdana vi är. Förr i tiden i Tyskland ville många döva också vara perfekta, men det visade sig att döva inte passade in i det perfekta. Vad hände med dem? Många döva tvångssteriliserades.

Om vi jämför Sverige med andra länder idag så har vi det faktiskt bra. Vi har skolor, jobb, dövföreningar, vi har varandra så det är ändå ok. Ja, det finns saker att förbättra men är det nödvändigt att sträva efter perfektion? Leder det till framgång eller blir det vårt fall, för att vi inte hör? Istället vill jag att vi alla ska ta hand om varandra.

Ha ett öppet hjärta.

Alla människor har olika bakgrunder, men vi döva behöver vara extra medvetna om att det inte är självklart med skola eller teckenspråk för dem nya döva som nyss kommit till Sverige. Vi har haft turen att ha rätt till skola och kunskap, nu måste vi låta andra få samma. Det finns alltid två sidor av livet, som dag och natt. Kan vi sudda bort natten och vara perfekta som dagsljuset? Nej det går inte, precis som livet. Vi får istället omfamna natten som har sina fina stunder och göra det bästa av situationen.