Kollationering: Turkos sagobok

Idag rivstartar Tyst Teater år 2018 med kollationering! Turkos sagobok är den första föreställningen av tre som har fokus på dövrörelsens historia och framtid. I år det är exakt 150 år sedan den första dövföreningen bildades. Tyst Teater lyfter både historien och blickar även på framtiden med föreställningarna Turkos sagobok, Parismiddagen och Superhjältar. Mette Marqvardsen regisserar Turkos sagobok med Amina Ouahid som sagoberättare. Ur en kappsäck tar en kringvandrande mystisk berättare fram berättelse efter berättelse på teckenspråk för de allra minsta. Den kringvandrande sagoberättaren möter barnen på deras egna villkor och plockar fram fantasin och stoltheten i att vara döv.

Läs mer här. Premiär 7 februari i Örebro.