Tyst Teater och ABFs utställning i Norrköping

Vineta Lyxell,  en av de första skådespelare på Riksteaterns Tyst Teater, åkte tillsammans med mig till Norrköping för att gå på ingivning av  drömverkstaden  i  samband med ABF 100årsjubileum:
Drömverkstan handlar om människors drömmar, lust att lära och utvecklas på egna vilkor.
Studieförbundet ABF har i hundra år stöttat människor som söker ny kunskap eller vill utveckla en idé.
I utställningen möter du människor som på olika sätt har förverkligat sin dröm tillsammmans med andra. Lärande ser olika ut från person till person och i utställningen kan du testa hur du själv lär dig saker. Sitt ner i lusthuset och fundera på vad du vill lära dig. Använd alla dina sinnen och bli inspirerad!
Utställningen är producerad av Arbetets museum i samarbete med ABF som firar sitt 100-års jubileum under 2012. Visas 28 januari – 27 maj 2012 på Arbetets museum

Utklipp från www.abf.se

Ni kanske tänker nu: Vad har Riksteaterns Tyst Teater med ABF att göra?
1970 bildades Tyst Teater i samband med en kurs som genomfördes genom ett ABF arrangemang. Därefter har gruppen spelat olika föreställningar både nationellt med också internationellt fram till 1977 då man som ensemble blev en del av Riksteatern.
I Drömverkstaden finns en berättelse om Tyst Teater. Vi blev inbjudan till invigningen, där vi fick lyssna till olika talare, bland annat ABF:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Han betonade vikten att lyssna på människors önskan, och hur viktigt det är att få delta. Genom folkbildningen kan folkrörelsen växa oavsett bakgrund eller funktion. I tron på folkrörelsen fick detta tal att känna mig stolt.

Det roligaste med mitt besök var att jag fick träffa Ecke Olsson. Han var den första kursledaren från ABF och han delade med sig av olika berättelser om tiden som han jobbat med Tyst Teater. Det visade sig att den första föreställningen Tyst Teater gjorde var i Örebro,i samband med dövas kongress och nu till våren kommer Tyst Teater att framföra Fame i Örebro.


Bild: 1: Drömverkstan Bild 2: Vineta Lyxell och Julia Kankkonen
Bild 3: Invigningen av drömverkstan


Bild 4: Här är Tyst Teater Bild 5: Kramkalas – men vem?
Bild 6: Ecke Olsson och Vineta Lyxell

På hemresan pratade jag med Vineta om hennes upplevelser av invigningen. För henne var det mycket nostalgi och hon kände en beundran över det ABF gjort för Tyst Teater och att vi idag är en del av Riksteatern. Tack vare vår trogna publik lever Riksteaterns Tyst Teater vidare! Kom ihåg att besöka vår hemsida och klicka gärna på anmälan för nyhetsbrevet.

Tack och hej!

Julia Kankkonen